Aktuelnosti

Stručna komisija radi na izradi Studije o opravdanosti osnivanja Opštine Grbalj. Studija pored uvodnih napomena, osnovnih geografskih i istorijskih podataka, razloga o opravdanosti osnivanja Opštine i drugog, sadržaće poglavlja kao što su: Analiza postojećeg stanja, Analiza fiskalnog kapaciteta teritorije Grblja, Ocjenu prednosti i nedostataka, Predložene teritorijalne promjene, Parametri mogućeg razvoja i drugo. 

Buduća Studija će pokazati, na ubjedljiv način pozitivne efekte te teritorijalne promjene i njenu ekonomsku održivost. Iako svjesni ograničenja i problema koji su evidentni već kod analize postojećeg stanja, koji se ogledaju naročito u depopulaciji jednog broja naselja, nedostatku adekvatnog gravitacionog centra kao naselja gradskog tipa, bespravnoj i neplanskoj gradnji i slaboj komunalnoj opremljenosti, supstandardnosti većeg dijela saobraćajne mreže, neadekvatnosti korišćenja postojećeg poljoprivrednog zemljišta koje je većim dijelom opština Kotor pretvorila u građevinsko zemljište nezakonitim i neadekvatnim odlukama. Problemi su i u neaktiviranim potencijalima Grblja kao i nedefinisani programi i status turističkog kompleksa ˝jaz˝ i ˝Trsteno˝ te drugih djelova obale do uvale Bigovo kao i mnogi drugi problemi za koje grbljani nisu krivi.

Dobra strana takvog odnosa, blago rečeno neodgovornog prema životnim pitanjima razvoja Grblja, ispoljila se i u djelimičnoj očuvanosti životne sredine, koja danas čini jednu od ključnih pretpostavki održivog razvoja. Zato analize razvojnih potencijala Grblja upućuju na bolju budućnost u okviru jedinstvene administrativno-teritorijalne cjeline sve u skladu sa postojećim propisima.